Tomáš Bárta

majitel a předseda představenstva EMTC – Czech a.s.

Reakce

Vítáme Vás na webu dluhopisovyradcepopravde.cz.

 

Tento web vznikl jako reakce na web dluhopisovyradce.cz a další obdobné stránky a je určen těm, kteří mají zájem dovědět se pravdu o skutečnostech, které jsou na předmětném webu uváděny ohledně společnosti EMTC – Czech a.s. a její dceřiné společnosti Lipa Learning s.r.o. Tento web dluhopisovyradcepopravde.cz je provozován společností EMTC – Czech a.s. za účelem poskytnutí jiného pohledu na lživé a hrubě poškozující informace uváděné na dluhopisovyradce.cz, kde dochází ke zneužívání obchodního jména společnosti EMTC – Czech a.s., Lipa Learning s.r.o. a Tomáše Bárty pro zcela jiné účely, než poskytování ochrany investorům. Společnost EMTC – Czech a.s. na tyto lživé skutečnosti krátce reaguje takto:

 

A.  Primárně společnost uvádí, že osobou, která za uvedeným webem a dalšími podobnými stojí, je Pavol Krúpa, který je prostřednictvím s ním spřízněných osob využívá k nátlaku na Tomáše Bártu. Nikdy na žádném takovém webu však nenajdete toho, kdo za jeho obsahem stojí, což již samo o jeho serióznosti vypovídá. Pavol Krúpa má stále ještě uzavřenou smlouvu o spolupráci s Tomášem Bártou  ohledně boje o 10 % podíl v BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (více na www.tomasbarta.eu), který se však v roce 2015 přidal na stranu BOHEMIA ENERGY a je ze strany majitelů BOHEMIA ENERGY, manželů Písaříkových, honorován za to, že bude všemi možnými prostředky Tomáše Bártu tlačit k nevýhodnému prodeji jeho podílu. To se mu však nedaří a to ani prostřednictvím neúspěšných šikanózních insolvenčních návrhů podaných jak na Tomáše Bártu (první z nich pravomocně zamítnut, druhý pravomocně odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost), tak na společnost EMTC – Czech a.s. (řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí návrhu), kterou Tomáš Bárta ovládá, proto se uchýlil k nátlaku a poškozování prostřednictvím internetu a sociálních sítí.

 

B.  Web rizikovedluhopisy.cz svým obsahem cíleně pošpiňuje společnost s 15 letou tradicí na trhu, její dceřinou společnost zabývající se vývojem aplikace určené pro vzdělávání
předškolních dětí, jakož i jejího majoritního akcionáře. Uvedené webové stránky se tváří, že varují před pochybnými emitenty dluhopisů, což ve vztahu k ostatním informacím na webu společnosti EMTC – Czech a.s. nepřísluší posuzovat, nicméně v případě společnosti EMTC – Czech a.s. a její dceřiné společnosti Lipa Learning s.r.o. se jedná o jeden z cílených útoků Pavola Krúpy a s ním propojených osob související právě s výše uvedeným boem p 10 % podíl ve společnosti BOHEMIA ENERGY.

 

C.  Web dluhopisovyradce.cz poukazuje na skutečnost, že na společnost EMTC – Czech a.s. byl podán insolvenční návrh, přesto však lanaří klienty ke koupi jejích dluhopisů. Společnost EMTC – Czech k tomu uvádí, že insolvenční návrh, o kterém předmětný web hovoří, byl v roce 2017 skutečně podán. Co je však podstatné, tento insolvenční návrh nebyl podán nikým jiným, než Pavolem Krúpou, resp. jím ovládanou společností Arca Services, a.s. Jedinou motivací podání tohoto insolvenčního návrhu bylo vyvolat paniku mezi investory společnosti EMTC . Czech a.s. a tím stupňovat tlak na Tomáše Bártu tak, aby nevýhodně prodal svůj podíl v BOHEMIA ENERGY. Insolvenční návrh poté, co Pavolu Krúpovi tento tah nevyšel (ostatně jako veškeré jeho další poškozující kroky), byl vzat zpět a insolvenční řízení zastaveno. Společnost EMTC – Czech a.s. se v žádném insolvenčním řízení nenachází.

 

D. Web dluhopisovyradce.cz dále uvádí, že společnost Fichtner Investment Advisor výslovně nedoporučila zařadit dluhopisy Lipa Learning s.r.o. do portfolia jejích klientů. K tomu společnost EMTC – Czech a.s. uvádí, že se jedná o účelovou dezinterpretaci odkazující na jednoho z údajných investorů, který však zůstává v anonymitě. Naše společnost má ve svém dluhopisovém programu, který trvá již více jak 5let, stovky spokojených klientů, kteří dostali vždy vyplaceno do poslední koruny na co měli nárok. Naši klienti znají naši 15letou historii a vidí zejména milníky ve vývoji našeho vlajkového projektu aplikace Lipa Land pro vzdělávání předškoláků z celého světa a proto mají důvěru s námi investovat dále. Je samozřejmé, že dluhopisy jsou vždy emitovány na určité a konkrétní časové období a emitent tak v rámci svých plánů s využitím finančních prostředků po celé toto období počítá, tzn. finanční prostředky jsou po tuto dobu investovány do realizovaných projektů, tj. aktivně využívány. Ale s tím je obeznámen každý investor, který do našeho dluhopisového programu vstupuje.

 

E.  Web dluhopisovyradce.cz dále uvádí, že Tomáš Bárta skončil již dvakrát v insolvenci.
Společnost EMTC – Czech a.s. k tomu uvádí, že se jedná o záměrnou lež. Proti Tomáši Bártovi byl již dvakrát podán šikanózní insolvenční návrh (opět ne náhodou první z nich ze strany Pavola Krúpy, resp. jeho společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., a druhé z nich společností Services of Serbin, s.r.o., která k podání insolvenčního návrhu využila část pohledávky Arca Capital Bohemia, a.s.), první z řízení bylo ukončeno pravomocným zamítnutím návrhu a druhé pravomocným odmítnutím pro zjevnou bezdůvodnost. Rozdíl mezi insolvenčním řízením a insolvencí je však propastný. Do insolvenčního řízení se může každá osoba dostat velmi jednoduše, když postačuje pouhé podání insolvenčního návrhu. O insolvenci se však jedná pouze v případě, že je soudem konstatován úpadek. V případě Tomáše Bárty však byla jeho majetková situace v rámci insolvenčního řízení zkoumána a oba insolvenční návrhy byly pravomocne zamítnuty, resp. odmítnuty! Tomáš Bárta se tak skutečně nacházel v insolvenčním řízení (na podkladě šikanózních návrhů), nikdy se však nenacházel v insolvenci!

 

F.  Pokud pak jde o hospodářské výsledky skupiny EMTC, na které web dluhopisovyradce.cz odkazuje, společnost EMTC – Czech a.s. uvádí, že tyto jsou veřejně dostupné jak ve sbírce listin dostupné na internetu, tak na webových stránkách společnosti EMTC – Czech a.s., a to ve formě výročních zpráv. Poslední auditovanou výroční zprávu si můžete otevřít zde. Ohledně těchto výsledků je společnost EMTC – Czech a.s. transparentní a nikdy je neskrývala a neskrývá.

 

G.  Společnost EMTC – Czech a.s. pouze dodává, že emituje dluhopisy již více jak 5 let a za celou tuto dobu každý investor dostal vše, k čemu se společnost zavázala.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nám prosím napište na info@emtc.cz.

Užitečné informace:

Rychlé odkazy

www.emtc.cz

www.lipa-learning.cz

www.airjobs.cz

www.emtc-dluhopisy.cz

www.korporatni-dluhopis.cz

Kontakty

EMTC – Czech a.s.
Palmovka Open Park IV.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

+420 252 252 252
info@emtc.cz

© 2019 EMTC – Czech a.s. All rights reserved.